Te ćwiczenia obejmują:

  • układanie wartości zawierających jednostki długości w kolejności rosnącej lub malejącej,
  • wskazywanie, ile mniejszych jednostek mieści się w jednostce długości większej o więcej niż dwa rzędy,
  • przeliczanie masy wyrażonej w jednej jednostce na inną jednostkę, 
  • przeliczanie długości wyrażonych w dwóch jednostkach (wyrażenie dwumianowane) na pojedyczną inną jednostkę lub odwrotnie,
  • przeliczanie mas wyrażonych w dwóch jednostkach (wyrażenie dwumianowane) na pojedyczną inną jednostkę lub odwrotnie.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Materiały: Paweł Szulc

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education