Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ③ Działania pisemne - mnożenie i dzielenie

Playlista: Działania pisemne - mnożenie i dzielenie

Te ćwiczenia obejmują:


  • uzupełnianie zapisu mnożenia pisemnego liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową,
  • uzupełnianie zapisu dzielenia pisemnego liczby trzycyfrowej przez jednocyfrową.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Paweł Szulc

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

WYZWANIE ③ Działania pisemne - mnożenie i dzielenie

Ćwiczenie z playlisty: Działania pisemne - mnożenie i dzielenie