Te ćwiczenia obejmują:

  • określanie, jaki procent diagramu 10×10 jest zamalowany (wielokrotności 10%),
  • obliczanie danego procentu całkowitego z liczby 100,
  • określanie, jaki procent zbioru stanowią figury danego typu (wielokrotności 25%),
  • zamianę ułamka o mianowniku 100 na procent,
  • obliczanie procentu z łatwej liczby (wielokrotności 5%),
  • zamianę procentu na ułamek zwykły (wielokrotności 25%),
  • znajdowanie liczby, której procent jest dany (łatwe przykłady).

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Andrzej Pieńkowski, Paweł Szulc

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Produkcja:

Katalyst Education