Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ① Procenty - wprowadzenie

Playlista: Procenty - wprowadzenie

Te ćwiczenia obejmują:


  • określanie, jaki procent diagramu 10×10 jest zamalowany (wielokrotności 10%),
  • obliczanie danego procentu całkowitego z liczby 100,
  • określanie, jaki procent zbioru stanowią figury danego typu (wielokrotności 25%),
  • zamianę ułamka o mianowniku 100 na procent,
  • obliczanie procentu z łatwej liczby (wielokrotności 5%),
  • zamianę procentu na ułamek zwykły (wielokrotności 25%),
  • znajdowanie liczby, której procent jest dany (łatwe przykłady).

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Andrzej Pieńkowski, Paweł Szulc

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

WYZWANIE ① Procenty - wprowadzenie

Ćwiczenie z playlisty: Procenty - wprowadzenie