Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ② Procenty - wprowadzenie

Playlista: Procenty - wprowadzenie

Te ćwiczenia obejmują:


  • określanie, jaki całkowity procent diagramu 10×10 jest zamalowany,
  • zamianę liczby dziesiętnej na procent,
  • zamianę ułamka zwykłego (w tym niewłaściwego) na procent,
  • obliczanie procentu z danej liczby,
  • zamianę procentu na ułamek zwykły,
  • znajdowanie liczby, której procent jest dany (wynik dziesiętny).

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Andrzej Pieńkowski, Paweł Szulc

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

WYZWANIE ② Procenty - wprowadzenie

Ćwiczenie z playlisty: Procenty - wprowadzenie