WYZWANIE ③ Procenty - wprowadzenie

Playlista:Procenty - wprowadzenie


Facebook YouTube

Te ćwiczenia obejmują:

  • określanie, jaki całkowity procent diagramu 10×10 jest zamalowany (złożone figury),
  • zamianę liczby dziesiętnej na procent,
  • zamianę ułamka zwykłego (w tym niewłaściwego) na procent,
  • obliczanie procentu z danej liczby (procent z częścią ułamkową),
  • zamianę procentu na ułamek zwykły (trudne przykłady),
  • znajdowanie liczby, której procent jest dany (wynik i procent z częścią ułamkową),
  • zadania tekstowe wymagające obliczenia procentu.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Andrzej Pieńkowski, Paweł Szulc

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie