Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ③ Procenty - wprowadzenie

Playlista: Procenty - wprowadzenie

Te ćwiczenia obejmują:


  • określanie, jaki całkowity procent diagramu 10×10 jest zamalowany (złożone figury),
  • zamianę liczby dziesiętnej na procent,
  • zamianę ułamka zwykłego (w tym niewłaściwego) na procent,
  • obliczanie procentu z danej liczby (procent z częścią ułamkową),
  • zamianę procentu na ułamek zwykły (trudne przykłady),
  • znajdowanie liczby, której procent jest dany (wynik i procent z częścią ułamkową),
  • zadania tekstowe wymagające obliczenia procentu.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Andrzej Pieńkowski, Paweł Szulc

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ③ Procenty - wprowadzenie

Ćwiczenie z playlisty:Procenty - wprowadzenie