Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ③ Pierwiastek kwadratowy

Playlista: Pierwiastek kwadratowy

Te ćwiczenia obejmują:


  • mnożenie i dzielenie pierwiastków
  • włączanie czynnika pod znak pierwiastka i wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka
  • rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających użycia pierwiastkowania drugiego stopnia

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Andrzej Pieńkowski

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

WYZWANIE ③ Pierwiastek kwadratowy

Ćwiczenie z playlisty:Pierwiastek kwadratowy