Mnożenie liczb naturalnych - wprowadzenie

Playlista: Działania pamięciowe - mnożenie

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak inaczej zapisać dodawanie takich samych składników,
  • co to znaczy pomnożyć,
  • jak obliczyć wynik mnożenia.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Angela Getler

Materiały:Katarzyna Iżycka, Krzytof Chojecki

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


OpenClipartVectors (CC0)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by