Z tego filmu dowiesz się:

  • co to znaczy rozdzielność mnożenia względem dodawania,
  • jak to wykorzystać w obliczeniach.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

W tej lekcji pokażę Ci własność mnożenia która niesamowicie ułatwia liczenie. Kuba i Paweł to bracia którzy chodzą do tej samej klasy. Pewnego dnia pojechali razem na wycieczkę i mama dała im po jednym banknocie o wartości 10 złotych i po jednej monecie o wartości 5 złotych. Każdy z chłopców otrzymał po 15 złotych. Razem otrzymali więc 15 złotych dodać 15 złotych. A ile to jest 15 złotych dodać 15 złotych? 30 złotych. Jak inaczej możemy obliczyć ile łącznie pieniędzy dostali chłopcy? Obaj otrzymali po 15 złotych więc razem dostali 2 razy 15 złotych. Przepiszmy najpierw liczbę 2. Liczbę 2 mnożymy przez 15 złotych. Zauważ, że 15 złotych możemy zapisać jako sumę 10 złotych oraz 5 złotych. Zapiszmy to. 10 złotych dodać 5 złotych. Rozdzieliliśmy 15 złotych na sumę dwóch kwot 10 złotych i 5 złotych. Zobacz. Mama dała chłopcom łącznie 2 banknoty o wartości 10 złotych. W banknotach dała im 2 razy 10 złotych. Zapiszmy więc 2 razy 10 złotych. Oprócz tego mama dała jeszcze im dwie monety o wartości 5 złotych, więc razem dała im w monetach 2 razy 5 złotych. Zapiszmy ten iloczyn. 2 razy 5 złotych. Razem chłopcy otrzymali 2 razy 10 złotych dodać 2 razy 5 złotych. Kolejne obliczania zapiszę pod spodem bo tam już nie mamy miejsca. Ile to jest 2 razy 10 złotych? 2 razy 10 złotych to 20 złoych. A ile to jest 2 razy 5 złotych? 2 razy 5 złotych to 10 złotych. Razem chłopcy dostali 20 złotych dodać 10 złotych, czyli 30 złotych. Spójrz raz jeszcze, co tutaj zrobiliśmy. Chcieliśmy obliczyć, ile to jest 2 razy 15 złotych. Kwotę 15 złotych rozdzieliliśmy na sumę dwóch kwot: 10 złotych i 5 złotych. Następnie każdą z tych dwóch kwot pomnożyliśmy przez 2. Taką własność nazywamy rozdzielnością mnożenia względem dodawania. Ta własność przydaje się zwłaszcza wtedy gdy chcemy pomnożyć dużą liczbę, na przykład 94 przez małą liczbę, na przykład przez 3. Zapiszemy dużą liczbę w postaci sumy dwóch liczb, gdzie każdą z tych dwóch liczb pomnożymy przez 3. Wyobraź sobie teraz, że masz 94 złote i masz 90 złotych w banknotach a 4 złote w monetach. 94 zapisujemy jako sumę dwóch liczb: 90 i 4. Tę sumę umieszczamy w nawiasie i za nią zapisujemy razy 3. Teraz każdą z tych dwóch liczb które są w nawiasie, pomnożymy przez 3. Najpierw zapiszemy 90 razy 3. Do tego dodamy 4 razy 3. 90 razy 3 to 270 4 razy 3 to 12 Wynik tego dodawania zapiszę pod spodem bo tam już nie mamy miejsca. 270 dodać 12 to 282 94 razy 3 to 282 Aby ułatwić sobie mnożenie dużych liczb zastosuj prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o mnożeniu oraz do polubienia naszej strony na Facebooku.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Angela Getler

Materiały: Katarzyna Iżycka, Krzysztof Chojecki

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Klaudia Abdeltawab, Татьяна Кравец

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: