Dzielenie bez reszty

Playlista: Działania pamięciowe - dzielenie

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to znaczy podzielić bez reszty,
  • czy wszystko da się podzielić bez reszty.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Angela Getler

Materiały:Krzysztof Chojecki, Katarzyna Iżycka

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


ClicerFreeVectorImages (CC0)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by

Ćwiczenia

Interaktywne zadania związane z tą wideolekcją.