Ścieżka:

miniatura 07:56

Metody dzielenia w pamięci - przykłady

Dowiedz się: jak sprytnie podzielić liczby w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 06:07

Porównywanie ilorazowe

Dowiedz się: co to znaczy porównywanie ilorazowe, jak odpowiedzieć na pytania "ile razy więcej, ile razy mniej".
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.6

miniatura 05:11

Mnożenie i dzielenie jako działania odwrotne

Dowiedz się: co to znaczy, że mnożenie i dzielenie są działaniami odwrotnymi, jak sprawdzić wynik dzielenia za pomocą mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 03:32

Dzielenie bez reszty

Dowiedz się: co to znaczy podzielić bez reszty, czy wszystko da się podzielić bez reszty.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 03:48

Dzielenie z resztą

Dowiedz się: co zrobić, gdy nie możesz podzielić sprawiedliwie, co oznacza dzielenie z resztą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.4

miniatura 06:25

Dzielenie - definicja i przykłady

Dowiedz się: co to znaczy podzielić, jak nazywają się liczby w dzieleniu, co to jest dzielna, dzielnik i iloraz, czy dzielenie można sprawdzić za pomocą mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 08:48

Rozdzielność dzielenia względem dodawania

Dowiedz się: co to znaczy rozdzielność dzielenia względem dodawania, kiedy stosujemy własność rozdzielności dzielenia, jak w łatwy sposób dzielić liczby w pamięci.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.5

miniatura 10:21

Graficzne przedstawienie metod dzielenia w pamięci

Dowiedz się: w jaki sposób można podzielić przedmioty na równe części.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3