Przed tobą ćwiczenie:

WYZWANIE ③ Dzielenie pamięciowe

Playlista: Działania pamięciowe - dzielenie

Te ćwiczenia obejmują:


  • dzielenie pamięciowe z resztą i bez reszty przez liczby dwucyfrowe,
  • złożone zadania tekstowe.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

WYZWANIE ③ Dzielenie pamięciowe

Ćwiczenie z playlisty: Działania pamięciowe - dzielenie