Dzielenie z resztą

Playlista: Działania pamięciowe - dzielenie

Z tego filmu dowiesz się:


  • co zrobić, gdy nie możesz podzielić sprawiedliwie,
  • co oznacza dzielenie z resztą.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Angela Getler

Materiały:Krzysztof Chojecki, Katarzyna Iżycka

Korekta:Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


OpenClipartVectors (CC0)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by