Z tego filmu dowiesz się:

  • jak obliczyć ilość pojemników potrzebnych do zapakowania towaru,
  • jak stosować algorytm dzielenia pisemnego przez liczby wielocyfrowe.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Wyobraź sobie, że jesteś kucharzem i przygotowujesz jajecznicę dla wojska. Potrzebujesz 252 jajek. Sprzedawca pakuje je do pudełek po 12 sztuk. W ile pudełek sprzedawca zapakuje te jajka? Za chwilę obliczymy to sposobem pisemnym. Zobacz, potrzebujemy 252 jajek. W każdym pudełku będzie po 12 jajek. Aby obliczyć, ile pudełek potrzeba wystarczy liczbę 252 podzielić przez 12. Najpierw zapisuję liczbę, którą dzielimy czyli 252. Tę liczbę dzielimy przez 12. Tutaj rysuję poziomą kreskę nad nią znajdzie się wynik. Ile razy liczba 12 mieści się w liczbie 2? Ani razu. A ile razy liczba 12 mieści się w liczbie 25? Dwa razy. Dwójkę zapisuję tutaj. 2 razy 12 to 24. Liczbę 24 zapisuję tutaj. Teraz obliczam, ile to jest 25 odjąć 24. 25 odjąć 24 to 1. Obok jedynki przepisuję kolejną cyfrę czyli 2. Liczba 12 mieści się w liczbie 12 dokładnie jeden raz. 1 razy 12 to 12. 12 odjąć 12 to 0. Do zapakowania 252 jajek sprzedawca potrzebuje dokładnie 21 pudełek. Mam teraz zadanie dla ciebie. Oblicz sposobem pisemnym takie dzielenie: 384 podzielić przez 12. Najpierw zapiszę liczbę 384. Tę liczbę dzielę przez 12. Tutaj rysuję poziomą kreskę. Ile razy liczba 12 mieści się w liczbie 38? 3 razy. 3 razy 12 to 36. 36 zapisuję tutaj. Teraz od liczby 38 odejmuję liczbę 36. Wynikiem tego odejmowania jest liczba 2. Obok zapisuję kolejną cyfrę czyli 4. Ile razy liczba 12 mieści się w liczbie 24? 2 razy, 2 zapisuję tutaj. 2 razy 12 to 24. Liczbę 24 zapisuję tutaj. 24 odjąć 24 to 0. Nie mamy reszty. 384 podzielić przez 12 to 32. Mam teraz dla ciebie kolejne zadanie. Oblicz sposobem pisemnym, ile to jest 7812 podzielić przez 63. Zapiszę to działanie w odpowiedni sposób. 7812 podzielić przez 63. 63 nie mieści się w liczbie 7 ani razu. Za to w liczbie 78 mieści się jeden raz. 1 razy 63 to 63. Liczbę 63 zapisuję tutaj. Teraz od liczby 78 odejmuję 63. Wynikiem tego odejmowania jest liczba 15. Obok zapisuję kolejną cyfrę. Ile razy liczba 63 mieści się w liczbie 151? Aby odpowiedzieć na to pytanie skorzystam z pomocy mnożenia. Najpierw obliczę, ile to jest 63 razy 2. 60 razy 2 to 120. 3 razy 2 to 6. Otrzymuję 126. Mam mniej niż 151. Obliczę jeszcze, ile to jest 63 razy 3. 60 razy 3 to 180. 3 razy 3 to 9. Otrzymuję 189. Tym razem otrzymałem za dużo. Liczba 63 mieści się w liczbie 151 dwa razy. W tym miejscu zapisuję liczbę 2. 2 razy 63 to 126. 126 zapisuję tutaj. Teraz od liczby 151 odejmuję 126. Wynikiem tego odejmowania jest liczba 25. Obok zapisują kolejną cyfrę, czyli 2. Sprawdzę teraz, ile razy liczba 63 mieści się w liczbie 252. Wiem już, że 63 razy 3 to 189. Sprawdzę teraz, ile to jest 63 razy 4. 60 razy 4 to 240. 3 razy 4 to 12. Otrzymuję 252. Liczba 63 mieści się w liczbie 252 dokładnie 4 razy. Tutaj zapisuję 4. 4 razy 63 to 252. 252 odjąć 252 to 0. Znowu nie mamy reszty. 7812 podzielić przez 63 to 124. Zapiszę ten wynik w tym miejscu. Mam dla ciebie ostatnie zadanie. Oblicz sposobem pisemnym ile to jest 2352 podzielić przez 42. Zapisuję to działanie w odpowiedni sposób. Ile razy liczba 42 mieści się w liczbie 2? Zero razy. A ile razy mieści się w liczbie 23? Też zero razy. No to ile razy liczba 42 mieści się w liczbie 235? Znowu pomogę sobie mnożeniem. Zobacz, mam tutaj liczbę 42. Tutaj mam liczbę 235. Wiem, że 5 razy 40 to 200. Sprawdzę, ile to jest 5 razy 42. 5 razy 40 to 200. 5 razy 2 to 10. Otrzymuję 210. Ta liczba jest mniejsza niż 235 i jest bardzo blisko tej liczby. Sprawdzę jeszcze, ile to jest 6 razy 42. 6 razy 40 to 240 6 razy 2 to 12 otrzymuję 252. Tym razem otrzymałem za dużo. Liczba 42 mieści się w liczbie 235 pięć razy. W tym miejscu wpisuję więc 5. 5 razy 42 to 210. Liczbę 210 zapisuję tutaj. Teraz obliczam, ile to jest 235 odjąć 210. Wynikiem tego odejmowania jest liczba 25. Obok zapisuję jeszcze 2. Ile razy liczba 42 mieści się w liczbie 252? Zobacz, 6 razy 42 to właśnie 252. Liczba 42 mieści się w liczbie 252 sześć razy. Tutaj zapisuję 6. 6 razy 42 to 252. A ile to jest 252 odjąć 252? Zero. 2352 podzielić przez 42 to 56. Wynik zapiszę w tym miejscu. Dzieląc pisemnie, zawsze postępuj według ustalonego schematu. W matematyce taki schemat nazywa się algorytmem. Pamiętaj, że dzielenie zaczynasz zawsze od rzędu najwyższego czyli od lewej strony. Pogrupuj cyfry dzielnej tak aby uzyskać liczbę większą od dzielnika. Dalej postępuj tak, jak przy dzieleniu pisemnym przez liczbę jednocyfrową. W tej playliście znajdziesz lekcje dotyczące mnożenia i dzielenia przez liczby wielocyfrowe. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie Pistacja.tv.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Krzysztof Chojecki, Joanna Zalewska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Daria Danilczyk, Agnieszka Opalińska, Раїса Скорик

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: