Ścieżka:

miniatura 12:59

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

Dowiedz się: w jaki sposób dzielić przez siebie liczby wielocyfrowe, w jaki sposób sprawdzić, czy wynik dzielenia jest poprawny.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 08:22

Dzielenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - przykłady

Dowiedz się: jak obliczyć ilość pojemników potrzebnych do zapakowania towaru, jak stosować algorytm dzielenia pisemnego przez liczby wielocyfrowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 10:50

Dzielenie pisemne liczb zakończonych zerami

Dowiedz się: w jakich sytuacjach wykonując dzielenie możesz pominąć zera, kiedy do wyniku dzielenia należy dopisać zera, w jaki sposób sprawdzić wynik dzielenia za pomocą mnożenia.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 07:56

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - wprowadzenie

Dowiedz się: jak wykonać mnożenie pisemne przez liczbę zakończoną zerami, jak zapisać liczby zakończone zerami, aby ułatwić sobie ich mnożenie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 07:15

Mnożenie pisemne przez liczby zakończone zerami - zadania

Dowiedz się: jak mnożyć pisemnie liczby zakończone zerami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 11:46

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - wprowadzenie

Dowiedz się: w jaki sposób pomnożyć pisemnie dwie liczby wielocyfrowe, skąd w mnożeniu bierze się dodawanie.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3

miniatura 10:52

Mnożenie pisemne przez liczby wielocyfrowe - zadania

Dowiedz się: w jaki sposób pomnożyć dwie liczby wielocyfrowe sposobem pisemnym.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-II.3