Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych

Playlista: Liczby dziesiętne - wprowadzenie

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak zapisać wyrażenie dwumianowane za pomocą liczby z przecinkiem,
  • co oznacza przecinek w liczbie,
  • jak zapisać liczbę z przecinkiem w postaci wyrażenia dwumianowanego.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Joanna Zalewska, Krzysztof Chojecki

Korekta: Andrzej Pieńkowski

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by