Liczby dziesiętne - wprowadzenie

  • co to są wyrażenia dwumianowane, oraz w jaki sposób możemy je zapisać,
  • co to są liczby dziesiętne i co w zapisie liczby oznacza przecinek,
  • jak zapisać ułamki zwykłe o mianowniku 10, 100, 1000 w postaci liczb dziesiętnych,
  • jak zaznaczyć i odczytać liczbę dziesiętną na osi liczbowej.
okładka okładka OBEJRZYJ FILMY