Playlista: Proste i odcinki
info Info

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to są proste równoległe i proste prostopadłe,
  • czy dwie proste przecinające się zawsze są prostopadłe,
  • jaka jest odległość między dwiema prostymi równoległymi.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Katarzyna Iżycka

Korekta: Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)


bookmarks Przygotowanie

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

get_app Do pobrania

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by