Ścieżka:

miniatura 09:50

Punkt, odcinek, prosta, półprosta

Dowiedz się: co to jest punkt, odcinek, prosta i półprosta, w jaki sposób nazwać punkt, odcinek, prostą i półprostą, jak rozpoznać odcinki, proste i półproste.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.1

miniatura 08:02

Proste równoległe i prostopadłe

Dowiedz się: co to są proste równoległe i proste prostopadłe, czy dwie proste przecinające się zawsze są prostopadłe, jaka jest odległość między dwiema prostymi równoległymi.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.2

miniatura 03:18

Rysowanie prostych prostopadłych za pomocą linijki i ekierki

Dowiedz się: jak rysować proste prostopadłe za pomocą linijki i ekierki, jak sprawdzić, czy dwie proste są prostopadłe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.3

miniatura 02:38

Rysowanie prostych równoległych za pomocą linijki i ekierki

Dowiedz się: jak rysować proste równoległe używając linijki i ekierki.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.3

miniatura 07:32

Odległość punktu od prostej

Dowiedz się: jak znaleźć odległość punktu od prostej, pod jakim kątem mierzymy odległość punktu od prostej, w jaki sposób wyznaczyć najkrótszy odcinek pomiędzy punktem a prostą.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.5

miniatura 04:46

Mierzenie długości łamanych

Dowiedz się: jak wygląda i z czego składa się łamana, w jaki sposób obliczyć długość łamanej.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-VII.4