Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

Playlista: Przekształcanie ułamków

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego,
  • jak znaleźć rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego,
  • czym różni się rozwinięcie dziesiętne skończone od nieskończonego,
  • kiedy mówimy o rozwinięciu dziesiętnym okresowym, a kiedy o nieokresowym,
  • jak zapisać rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Krzysztof Chojecki

Konsultacja:Małgorzata Rabenda

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Krzysztof Chojecki, Valeriia Malyk

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


GraphicMama-team (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by