Ścieżka:

miniatura 10:23

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Dowiedz się: jak wykonywać działania, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne, co zrobić, gdy w nawiasach są różne typy ułamków, w jakiej kolejności wykonywać obliczenia na ułamkach, jakie zasady i ułatwienia można stosować w obliczeniach wielodziałaniowych z ułamkami.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-V.3 MAT-SP46-V.7

miniatura 08:20

Zamiana ułamków zwykłych na liczby dziesiętne

Dowiedz się: jak zamienić ułamek zwykły na liczbę dziesiętną, jak wykorzystać umiejętność skracania i rozszerzania ułamków zwykłych, jaką liczbę otrzymasz, gdy podzielisz pisemnie licznik ułamka przez jego mianownik.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.9

miniatura 07:45

Zamiana liczb dziesiętnych na ułamki zwykłe

Dowiedz się: jak zamienić liczbę dziesiętną na ułamek zwykły, kiedy w mianowniku wpisać 10, 100, a kiedy 1000, czy ułamki zwykłe powstałe z zamiany liczb dziesiętnych można skracać.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.8

miniatura 10:32

Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych

Dowiedz się: co to jest rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, jak znaleźć rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, czym różni się rozwinięcie dziesiętne skończone od nieskończonego, kiedy mówimy o rozwinięciu dziesiętnym okresowym, a kiedy o nieokresowym, jak zapisać rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe.
Poziom:
Szkoła Podstawowa IV-VI
Punkty podstawy:
MAT-SP46-IV.10