Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Playlista: Procenty

Z tego filmu dowiesz się:


  • jaką częścią jednej liczby jest druga liczba,
  • jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Tymoteusz Zdunek

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Katarzyna Iżycka, Joanna Zalewska

Korekta:Anna Jeremicz

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


ArtsyBee (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by