Ścieżka:
Filmy (6)
miniatura 07:48

Co to są procenty? - Zamiana ułamka na procent

Dowiedz sie: co to jest procent, jak zamienić ułamek na procent, jaki procent figury zamalowano.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.1

miniatura 06:19

Co to są procenty? - Zamiana procentu na ułamek

Dowiedz sie: co to jest procent, jak zamienić procent na ułamek, jaką część figury zamalowano.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.1

miniatura 09:54

Obliczanie procentu danej liczby

Dowiedz sie: jak obliczyć procent danej liczby lub wielkości.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.2

miniatura 09:10

Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Dowiedz sie: jaką częścią jednej liczby jest druga liczba, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.3

miniatura 10:10

Obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu

Dowiedz sie: jak obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.4

miniatura 07:42

Więcej niż 100%

Dowiedz sie: jak obliczyć więcej niż 100% danej liczby, jak obliczyć liczbę, jeśli znamy więcej niż 100% tej liczby, jak obliczyć procent, jeśli pierwsza liczba jest większa od drugiej?
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-V.1