Z tego filmu dowiesz się:

  • co to jest procent,
  • jak zamienić ułamek na procent,
  • jaki procent figury zamalowano.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Czy wiesz, że w zaznaczonym obszarze na świecie mieszka ponad 50% wszystkich ludzi na Ziemi? W tym filmie odpowiem Ci na pytanie: co to są procenty? Pytanie, na które odpowiemy sobie w tej części filmu, brzmi: jaką część dużego kwadratu zamalowała Ania? Spójrz, mamy tutaj duży kwadrat podzielony na 100 mniejszych. Ania zamalowała 35 ze stu pól czyli jest to 35/100 całego kwadratu. Ułamek 35/100 możesz inaczej zapisać jako 35%. Możemy powiedzieć, że Ania zamalowała 35% całego kwadratu. Nazwa „procent” pochodzi od łacińskiej nazwy ułamka o mianowniku 100 „pro cento”. Aby zapisać pewną wielkość jako procent musimy tę wielkość przedstawić jako ułamek o mianowniku 100. 35/100 to 35%. Teraz zadanie dla Ciebie. Andrzej zamalował kilkanaście kratek takiego samego kwadratu. Jaki procent dużego kwadratu zamalował Andrzej? Zatrzymaj film, odpowiedz na to pytanie i odtwórz film ponownie. Andrzej zamalował 13 ze stu pól czyli 13/100 całego kwadratu a to jest równe 13% całego kwadratu. Ułamek o mianowniku 100 — 13/100 zamieniliśmy na 13%. Skoro przypomnieliśmy sobie, co to jest procent, odpowiedzmy na takie pytanie: jaki procent figury zamalowano? To koło zostało podzielone na 5 takich samych części. Zamalowałem jedną z nich. W takim razie zamalowana część stanowi 1/5 całej figury. Potrzebujemy rozszerzyć ten ułamek do ułamka o jakim mianowniku? Przypomnij sobie, że 1/100 to jest 1%. Dlatego rozszerzę ten ułamek do ułamka o mianowniku 100. Mianownik przemnożyłem razy 20 w takim razie licznik też przemnożę razy 20. 1 razy 20 to 20. 1/5 to jest 20/100. 20/100 to jest 20%. Zamalowano 20% tej figury. Teraz przykład dla Ciebie. Zamalowano tutaj 1, 2, 3, 4 i pół prostokąta na 10. Zatrzymaj film, zapisz jaki procent figury zamalowano i odtwórz film ponownie. Zamalowano 4,5 na 10 prostokątów. Co mogę zapisać w postaci takiego ułamka? Aby dowiedzieć się, jaki procent figury zamalowano, rozszerzę ten ułamek do ułamka o mianowniku 100. Mianownik muszę przemnożyć razy 10 i licznik muszę przemnożyć razy 10. 4,5 razy 10 to 45. 45/100 to 45%. Zamalowano 45% tej figury. Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz: 20/100 mogę zapisać w postaci ułamka dziesiętnego, jako 0,20 i to także jest równe 20%. 45/100 mogę zapisać jako 0,45 i to także jest 45%. Aby zamienić liczbę dziesiętną na procent wystarczy, że przesuniesz przecinek o 2 miejsca w prawo. 0,45 to jest 45%. Spójrz teraz na taki przykład: jaki procent tej figury zamalowano na żółto? Zapiszmy za pomocą ułamka jaką część tej figury zamalowano. Zamalowano 5 z ośmiu części. Chcemy się dowiedzieć jaki procent figury zamalowano, dlatego powinniśmy rozszerzyć ten ułamek do ułamka o mianowniku 100. Jednakże będzie to dość skomplikowane dlatego pokażę Ci drugi sposób zamiany ułamka na procent. Spójrz, 5/8 to jest to samo co 5 podzielone przez 8 i to dzielenie wykonałem pod spodem. Możesz zatrzymać film i sprawdzić moje rachunki. 5 podzielone przez 8 to jest 0,625. Teraz ten ułamek dziesiętny zamienimy na procent. 0,625 to jest 625/1000. Gdy podzielę licznik i mianownik przez 10 pozostanie mi 62,5 podzielone przez 100. A to jest 62,5%. Zwróć uwagę, gdy ułamek dziesiętny chcesz zamienić na procent wystarczy, że przesuniesz przecinek o 2 miejsca w prawo. Teraz przykład dla Ciebie. Zamalowano jedną z czterdziestu części tego prostokąta. Jaki procent figury został zamalowany? Mogę zapisać za pomocą ułamka że zamalowano 1/40 całej figury. 1/40 to jest to samo, co 1 podzielone przez 40 i to dzielenie wykonałem pod spodem. W wyniku otrzymałem 0,025 i teraz ten ułamek dziesiętny zamieniam na procent przesuwając przecinek o 2 miejsca w prawo. Otrzymam wtedy 2,5%. Zamalowano 2,5% tej figury. 1/100 to jest 1% danej wielkości. Aby zapisać ułamek pewnej wielkości jako procent, należy ten ułamek przedstawić jako ułamek o mianowniku 100. Więcej filmów o procentach w tej playliście. Po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę pistacja.tv

Lista wszystkich autorów

Lektor: Tymoteusz Zdunek

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Katarzyna Iżycka, Joanna Zalewska

Kontrola jakości: Anna Jeremicz

Napisy: Grzegorz Jakubiec, Раїса Скорик

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: