Z tego filmu dowiesz się:

  • co to jest lokata,
  • co to jest procent prosty,
  • jak obliczyć odsetki od kapitału,
  • jak obliczyć czas oszczędzania na lokacie.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Z lokatą masz do czynienia gdy oddajesz swoje pieniądze tak zwany kapitał, do banku na pewien czas. Bank po tym czasie oddaje twoje włożone pieniądze powiększone o dodatkowe pieniądze czyli odsetki. Kasia i Asia umieściły swoje oszczędności na lokacie bankowej. Każda z dziewczyn miała po 1000 zł oszczędności. Kasia wybrała lokatę WIOSNA gdzie na rocznej lokacie oprocentowanie wynosi 5% w skali roku. Ile odsetek uzyska Kasia po roku? Kasia oddała do banku 1000 zł i to jest jej kapitał. Oddając pieniądze do banku na rok otrzyma ona z powrotem swoje oszczędności powiększone o odsetki. Takie sformułowanie oznacza że odsetki, które naliczą się w ciągu roku stanowią 5% oszczędności. Policzmy, ile to jest. 5% z 1000 zł. Tyle będą wynosiły odsetki naliczone na tej lokacie po jednym roku. 5% to jest 5 setnych. Przemnożę to razy 1000 i dowiem się, ile to jest 5% z 1000. Skracam po dwa zera i pozostaje mi 5 razy 10 czyli 50. Kasia po jednym roku otrzyma 50 zł odsetek. Asia wybrała lokatę ZIMA gdzie oprocentowanie także wynosi 5% w skali roku, ale lokata trwa 2 lata. Ile odsetek uzyska Asia po dwóch latach? W tym filmie zajmujemy się tylko procentem prostym. Oznacza to, że odsetki doliczane każdego roku są takie same. Odsetki po jednym roku na lokacie oprocentowanej 5% w skali roku będą takie same jak u Kasi. 5% z 1000, czyli 50 zł. Teraz obliczę, ile będą wynosiły odsetki po dwóch latach. Po pierwszym roku wynosiły 50 zł po drugim roku także dodajemy 50 zł. Tak jak powiedziałem wcześniej każdego roku odsetki wynoszą dokładnie tyle samo. W tym przypadku to jest 50 zł. 50 plus 50 to jest 100. Odsetki na lokacie Asi po dwóch latach będą wynosiły 100 zł. Jest tak dlatego, że odsetki obliczamy zawsze od włożonego na początku kapitału czyli obliczamy 5% z 1000 zł. Odpowiedz teraz na takie pytanie: Jaką sumę pieniędzy będzie miała Asia na tej lokacie po dwóch latach? Na lokatę Asia włożyła 1000 zł swoich oszczędności. Naliczone przez bank odsetki to 100 zł. Dlatego na tej lokacie po dwóch latach będzie 1100 zł. Im więcej lat trwa lokata tym więcej odsetek dostajesz od banku jednakże każdego roku dostajesz tyle samo odsetek. Zadajmy sobie teraz takie pytanie: Na lokacie, której oprocentowanie wynosi 4% w skali roku umieszczono 3000 zł. Jak długo trwała ta lokata jeśli odsetki po czasie jej trwania wyniosły 60 zł? Pokażę ci teraz, w jaki sposób poradzić sobie z takim zadaniem. Zastanówmy się teraz, ile zyskalibyśmy odsetek gdyby lokata trwała dokładnie rok. Kapitał umieszczony na tej lokacie to 3000 zł a oprocentowanie wynosi 4% w skali roku. Po jednym roku odsetki wyniosą 4% z włożonego kapitału. Zatrzymaj film i oblicz, ile odsetek uzyskalibyśmy po jednym roku a potem sprawdź swoje obliczenia oglądając dalszą część filmu. Po jednym roku odsetki stanowiłyby 4% z włożonego kapitału, czyli z 3000 zł. Obliczę teraz, ile to jest. 4% mogę zapisać jako 4 setne. 4% z 3000 to 4 setne razy 3000. Mogę skrócić po dwa zera i otrzymam 4 razy 30 czyli 120. Gdyby ta lokata trwała rok po jednym roku uzyskalibyśmy 120 zł odsetek. Uzyskaliśmy 2 razy mniej odsetek dlatego lokata musiała trwać 2 razy krócej niż rok czyli tylko połowę roku. Ta lokata trwała dokładnie pół roku. Gdy lokata trwa tylko część roku dostajesz tylko część odsetek. Tak jak tutaj. Pół roku -- połowa rocznych odsetek. Na kwartalnej lokacie umieszczono 5000 zł. Po trzech miesiącach, czyli właśnie kwartale na lokacie znalazło się 5040 zł. 5040 zł. Jakie było oprocentowanie tej lokaty? Odpowiedzmy na takie pytanie: Ile odsetek uzyskaliśmy w ciągu kwartału? Na lokacie mieliśmy 5040 zł a na początku wpłaciliśmy tam 5000 zł naszych oszczędności. Odsetki wynoszą zatem 40 zł. Przyjęło się, że oprocentowanie lokat podajemy jako procent w skali roku. Ponieważ tutaj lokata trwa 3 miesiące czyli jedną czwartą roku musimy się zastanowić, ile odsetek uzyskalibyśmy w ciągu roku. W jaki sposób? Skoro w trzy miesiące uzyskaliśmy 40 zł to w ciągu roku, czyli dwunastu miesięcy otrzymamy 4 razy więcej pieniędzy. Będzie to 160 zł. Gdyby ta lokata trwała rok odsetki wyniosłyby 160 zł. Odpowiedzmy teraz na takie pytanie: Jakie było oprocentowanie tej lokaty podane jako procent w skali roku? W skali roku uzyskalibyśmy 160 zł a na początku włożyliśmy tam 5000 zł. Odsetki stanowią 160 zł z 5000 zł. Ten ułamek zamieniam teraz na procent sprowadzając ten ułamek do ułamka o mianowniku 100. Podzielę mianownik przez 50 i licznik także podzielę przez 50. 160 podzielone przez 50 to jest 3,2. 3,2 setnych zamienię teraz na procent i jest to 3,2%. Oprocentowanie tej lokaty w skali roku wynosi 3,2%. Ponieważ nasza lokata trwała tylko 1/4 roku to odsetki, które uzyskaliśmy to jest 1/4 odsetek które znalazłyby się tam po całym roku. Aby obliczyć odsetki od lokaty przemnóż włożony kapitał oprocentowanie lokaty i lata oszczędzania. Głodny wiedzy? Obejrzyj pozostałe filmy w których opowiadam o zastosowaniu procentów i zajrzyj na naszą stronę Pistacja.tv.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Tymoteusz Zdunek

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Katarzyna Iżycka, Joanna Zalewska

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Daria Danilczyk, Раїса Скорик

Produkcja:

Katalyst Education