Z tego filmu dowiesz się:

  • jak odczytywać diagramy procentowe,
  • jakie są typy diagramów procentowych.

Podstawa programowa

Pobieranie materiałów

Licencja: cc-by-nc-sa.svg

Poniższe materiały są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowej (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl). Możesz je wykorzystywać wyłącznie jako całość, bez rozdzielania ich na indywidualne elementy składowe. Zabronione jest wycinanie, pobieranie, modyfikowanie, edytowanie i zmienianie elementów składowych (np. grafik, tekstów, dźwięków, logotypów). Licencja CC BY-NC-SA 4.0 nie obejmuje wykorzystywania elementów składowych w utworach pochodnych. Jeśli chcesz wykorzystać ten materiał w swoim niekomercyjnym projekcie, nie zapomnij wymienić jego autorów: Pi-stacja / Katalyst Education.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Na diagramie procentowym możemy przedstawiać różne informacje. Tutaj widzisz odpowiedź na pytanie kiedy rozwiązujesz pracę domową z matematyki. Mam nadzieję, że jesteś w tej grupie która rozwiązuje pracę domową od razu po lekcji. Oto diagram słupkowy przedstawiający rozkład ocen z zachowania wszystkich 400 uczniów pewnej szkoły. Co widzimy na wykresie? Mamy ocenę wzorową, bardzo dobrą dobrą, poprawną i nieodpowiednią. Tutaj na osi mamy liczby które oznaczają jaki procent wszystkich uczniów otrzymał daną ocenę. Odpowiedzmy teraz na takie pytanie: jaki procent wszystkich uczniów dostał ocenę bardzo dobrą? Ocena bardzo dobra to pomarańczowy słupek. Odczytaj z diagramu jaki procent wszystkich uczniów dostał ocenę bardzo dobrą. 40% uczniów dostało ocenę bardzo dobrą. To teraz drugie pytanie: jaki procent wszystkich uczniów dostał ocenę dobrą? Spójrz, brakuje nam tutaj słupka z oceną dobrą Skoro na tym diagramie słupkowym mamy rozkład ocen wszystkich uczniów to znaczy, że procenty wszystkich pięciu słupków muszą sumować się do 100% czyli do liczby uczniów w tej szkole. W takim razie odczytajmy jaki procent uczniów zdobył każdą z ocen. Ocenę wzorową otrzymało 25% uczniów. Ocenę bardzo dobrą 40%. Ocenę poprawną 10% a ocenę nieodpowiednią 5%. 5% uczniów plus 10% uczniów to jest 15% uczniów plus 40% to jest 55% uczniów. Dodajmy jeszcze 25% i mamy 80% wszystkich uczniów. Jedną z tych ocen, które widzisz tutaj dostało 80% uczniów. Zastanów się, jaki procent wszystkich uczniów musiał otrzymać ocenę dobrą? Ocenę dobrą musiało otrzymać 20% uczniów bo wszystkich uczniów jest 100%. Ostatnie pytanie do tego wykresu: ilu uczniów ma co najmniej ocenę bardzo dobrą? Co oznacza sformułowanie "co najmniej" ocenę bardzo dobrą? Chcemy się dowiedzieć ilu uczniów dostało ocenę bardzo dobrą albo wzorową. Zastanów się najpierw jaki procent wszystkich uczniów dostał ocenę co najmniej bardzo dobrą. 65% uczniów dostało co najmniej ocenę bardzo dobrą czyli bardzo dobrą albo wzorową. W takim razie, aby dowiedzieć się ilu uczniów dostało taką ocenę obliczę, ile to jest 65% z liczby wszystkich uczniów. Ilu było wszystkich uczniów? Czterystu. Obliczę zatem 65% z 400. 65% z 400 to 65 setnych razy 400. Skracam po 2 zera i pozostaje mi 65 razy 4 czyli 260. 260 uczniów dostało co najmniej ocenę bardzo dobrą. Wśród uczniów pewnej szkoły przeprowadzono ankietę. W jaki sposób podróżujesz do szkoły? Każdy uczeń mógł udzielić tylko jednej odpowiedzi. Wyniki przedstawiono na diagramie kołowym. 22% uczniów dojeżdża autobusem. 45% uczniów dojeżdża samochodem. 165 uczniów chodzi pieszo. Odpowiedzmy sobie na takie pytanie: czy pieszo do szkoły dociera więcej niż jedna trzecia ankietowanych uczniów? Na wykresie widzimy że pieszo do szkoły dociera 165 uczniów. Spójrz: skoro autobusem dojeżdża 22% a samochodem 45% to jaki procent ankietowanych uczniów chodzi do szkoły pieszo? 22% uczniów plus 45% uczniów to 67% uczniów. Do 100%, czyli liczby wszystkich uczniów którzy wzięli udział w ankiecie, brakuje 33%. Dlatego pieszo do szkoły dociera 33% uczniów. 33% to jest 33 setne. Który z ułamków jest większy? Sprowadzę oba ułamki do wspólnego mianownika. Tutaj mam 100 trzysetnych a tutaj mam 99 trzysetnych. 100 trzysetnych to więcej niż 99 trzysetnych dlatego jedna trzecia to jest więcej niż 33%. Do szkoły pieszo dociera mniej niż jedna trzecia ankietowanych uczniów. Teraz takie pytanie: ilu uczniów dojeżdża do szkoły samochodem? Wiemy, że do szkoły pieszo dociera 33% czyli 165 uczniów. Obliczę, ile to jest 1% uczniów. 1% ankietowanych, to jest pięcioro uczniów. Samochodem do szkoły dojeżdża 45% dlatego teraz obliczę, ile to jest 45% uczniów. To jest 45 razy więcej niż 1%. 5 razy 45 to jest 225. Samochodem do szkoły dociera 225 uczniów. Teraz pytanie dla ciebie: ilu uczniów wzięło udział w tej ankiecie? Odpowiedz na to pytanie po zatrzymaniu filmu. Skoro wiem, że 1% to jest pięcioro uczniów mogę powiedzieć, że 100%, czyli 100 razy więcej to jest 500 uczniów. W ankiecie wzięło udział 500 uczniów. Ostatnie pytanie do tego wykresu: jeśli w całej szkole jest 625 uczniów to jaki procent wszystkich uczniów odpowiedział na pytanie w tej ankiecie? Zastanów się, jaką częścią wszystkich uczniów są uczniowie, którzy wzięli udział w ankiecie. Uczniowie, którzy wzięli udział w ankiecie stanowią 500 sześćset dwudziestych piątych wszystkich uczniów. Teraz ten ułamek zamienię na procent. Zanim to jednak zrobię, skrócę 500 i 625 przez 125. 500 przez 125 to jest 4 625 przez 125 to jest pięć. Pozostaje mi cztery piąte. Cztery piąte, to 80 setnych czyli 80%. 80% uczniów szkoły wzięło udział w ankiecie. Było to 500 z 625 uczniów. Wielkości przedstawione na diagramie procentowym sumują się do 100%. Chcesz wiedzieć więcej o procentach? Obejrzyj pozostałe filmy z tej playlisty i wejdź na naszą stronę pistacja tv.

Lista wszystkich autorów

Lektor: Tymoteusz Zdunek

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Tymoteusz Zdunek

Kontrola jakości: Andrzej Pieńkowski

Napisy: Daria Danilczyk, Раїса Скорик

Produkcja:

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie: