Playlista: Proporcje
info Info

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest proporcjonalność prosta,
  • jak rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne,
  • jak obliczyć niewiadomą wartość w proporcjonalności prostej.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Krystian Gulik

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Valeriia Malyk

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

bookmarks Przygotowanie

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

get_app Do pobrania

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by