Układy równań - zadania tekstowe

Playlista: Układy równań - zadania

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak w treści zadania znaleźć wielkości szukane,
  • jak wprowadzić niewiadome i ułożyć układ równań na podstawie danych z zadania.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Damian Artyszak

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Agnieszka Banasikowska, Agnieszka Opalińska

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by