Ścieżka:

miniatura 10:59

Układy równań - zadania tekstowe

Dowiedz się: jak w treści zadania znaleźć wielkości szukane, jak wprowadzić niewiadome i ułożyć układ równań na podstawie danych z zadania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 09:56

Zadania o liczbach

Dowiedz się: jak zapisać zależność między cyfrą dziesiątek a cyfrą jedności w liczbie dwucyfrowej, jak zapisać liczbę kilka razy większą lub mniejszą, jak zapisać liczbę powiększoną lub pomniejszoną.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 11:27

Zadania o wieku ludzi

Dowiedz się: jak obliczyć wiek osób z różnicy ich wieku, jak opisać wzorem, ile lat miał ktoś n lat temu, jak opisać wzorem, ile lat będzie miał ktoś za n lat, jak wykorzystać oś czasu do rozwiązywania zadań związanych z wiekiem.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 09:45

Zadania geometryczne

Dowiedz się: jak wykorzystać sumę kątów wielokąta do rozwiązania zadania, jak wykorzystać obwód wielokąta do rozwiązania zadania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 11:22

Zadania procentowe

Dowiedz się: jak znaleźć wielkość oznaczającą 100%, jak zapisać zależności między wielkościami w roztworach, jak zapisać zależności między wielkościami w stopach metali.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 11:08

Zadania wykorzystujące układy równań

Dowiedz się: jak ustalić niewiadome, jak ułożyć układ równań na podstawie danych z zadania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2