Ścieżka:

miniatura 10:08

Zapisywanie związków między wielkościami za pomocą układu równań

Dowiedz się: ile równań jest koniecznych do rozwiązania zadania z dwoma niewiadomymi, jak zapisać układ równań na podstawie danych z zadania, co jest rozwiązaniem układu równań.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1

miniatura 09:53

Liczby spełniające układ równań

Dowiedz się: jak sprawdzić, czy para liczb jest rozwiązaniem układu równań, czy sprawdzenie jednego równania jest wystarczające do rozwiązania, co jest rozwiązaniem układu równań.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1

miniatura 09:08

Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania

Dowiedz się: jak rozwiązywać równania metodą podstawiania, co to znaczy podstawić niewiadomą, jak podstawiać jedną niewiadomą w miejsce drugiej, jak przekształcić równanie po podstawieniu.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1

miniatura 10:12

Metoda podstawiania - zadania

Dowiedz się: jak zapisać dane w postaci układu równań, jak rozwiązać układ równań metodą podstawiania.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 09:18

Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników

Dowiedz się: kiedy można dodawać równania stronami, jak przekształcać równania, czym jest współczynnik przy niewiadomej, jak właściwie stosować metodę przeciwnych współczynników.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1

miniatura 10:57

Metoda przeciwnych współczynników - zadania

Dowiedz się: jak zapisać dane z zadania w postaci układu równań, jak wybrać metodę rozwiązania układu równań, jak rozwiązać układ równań metodą przeciwnych współczynników.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.2

miniatura 11:12

Układy oznaczone, nieoznaczone i sprzeczne

Dowiedz się: jak nazywamy układ równań, który nie ma rozwiązań, co to jest układ sprzeczny, jak nazywamy układ równań, który ma nieskończenie wiele rozwiązań, co to jest układ nieoznaczony, jak nazywamy układ równań, który ma dokładnie jedno rozwiązanie, co to jest układ oznaczony.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-IV.1