Zadania o liczbach

Playlista: Układy równań - zadania

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak zapisać zależność między cyfrą dziesiątek a cyfrą jedności w liczbie dwucyfrowej,
  • jak zapisać liczbę kilka razy większą lub mniejszą,
  • jak zapisać liczbę powiększoną lub pomniejszoną.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Damian Artyszak

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Agnieszka Banasikowska, Agnieszka Opalińska

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by