Zadania o wieku ludzi

Playlista: Układy równań - zadania

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak obliczyć wiek osób z różnicy ich wieku,
  • jak opisać wzorem, ile lat miał ktoś n lat temu,
  • jak opisać wzorem, ile lat będzie miał ktoś za n lat,
  • jak wykorzystać oś czasu do rozwiązywania zadań związanych z wiekiem.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Damian Artyszak

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Agnieszka Opalińska, Damian Artyszak, Agnieszka Banasikowska

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Google Classroom
Microsoft Teams

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Link do tej strony
Link do filmu na YouTube

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by