Zadania o wieku ludzi

Playlista: Układy równań - zadania

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak obliczyć wiek osób z różnicy ich wieku,
  • jak opisać wzorem, ile lat miał ktoś n lat temu,
  • jak opisać wzorem, ile lat będzie miał ktoś za n lat,
  • jak wykorzystać oś czasu do rozwiązywania zadań związanych z wiekiem.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Damian Artyszak

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Agnieszka Opalińska, Damian Artyszak, Agnieszka Banasikowska

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by