Interpretacja danych - diagram kołowy

Playlista:Porządkowanie informacji

Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Ten materiał posiada napisy w języku ukraińskim


Facebook YouTube

Z tego filmu dowiesz się:

  • jak korzystać z wykresów kołowych,
  • jak odczytywać wielkość wycinków koła.

Podstawa programowa

Autorzy i materiały

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Udostępnianie w zewnętrznych narzędziach

Korzystając z poniższych funkcjonalności możesz dodać ten zasób do swoich narzędzi.

Kliknij w ikonkę, aby udostępnić ten zasób

Kliknij w ikonkę, aby skopiować link do tego zasobu

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.
Czy matematycy mają poczucie humoru? Oczywiście, że tak. Ten wykres jest idealnym przykładem. Jednocześnie pokazuje że na wykresach nie muszą się znajdować jedynie suche dane statystyczne wyłowione z morza cyfr. Inwencja to podstawa. Wśród uczniów pewnej szkoły przeprowadzono ankietę dotyczącą ich planów wakacyjnych. Wyniki tej ankiety zostały zamieszczone na tym wykresie. Taki typ wykresu nazywamy wykresem kołowym. Koło jest podzielone na kilka wycinków które różnią się od siebie kolorem oraz wielkością. Co oznaczają poszczególne kolory? Możemy to sprawdzić w legendzie która została zamieszczona poniżej wykresu. Każdy kolor oznacza jakąś opcję która była do wyboru w danej ankiecie. Tym razem pytani mieli do wyboru 6 opcji i mogli wybrać tylko jedną z nich. Liczbę głosów oddanych na poszczególne opcje pokazano na tym wykresie. Zauważ, że im większy wycinek koła tym więcej głosów oddanych na daną opcję. Wszystkie wycinki mają jeden wspólny punkt. To środek koła. Wykres kołowy wygląda jak pokrojony tort widziany z góry. Im większy kawałek tym większa liczba głosów. Zastanówmy się teraz wspólnie i spróbujmy odpowiedzieć na takie pytanie: jaki jest najpopularniejszy kierunek wakacyjnych podróży? Sprawdźmy na jaką opcję zagłosowało najwięcej ankietowanych. Albo inaczej który wycinek jest największy? Na pierwszy rzut oka widać że ten jasnoniebieski wycinek jest większy od pozostałych. Również liczba głosów jest największa ze wszystkich. Ten kolor odpowiada opcji wyjazdu nad morze. To oznacza, że właśnie morze jest najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnych podróży. Ilu ankietowanych planuje spędzić wakacje nad wodą? Sprawdźmy w legendzie jakie opcje dotyczą spędzania wolnego czasu nad wodą. To na pewno wyjazd nad morze oraz wyjazd nad jezioro. Musimy znaleźć jasnoniebieski oraz ciemnoniebieski wycinek. Nad morze planuje pojechać 60 ankietowanych. A ilu planuję wyjazd nad jezioro? 20. 60 plus 20 daje razem 80. 80 ankietowanych planuje spędzić swoje wakacje nad wodą. Gdzie planuje wyjechać więcej osób w góry czy za granicę? Sprawdźmy w legendzie, jaki kolor odpowiada poszczególnym opcjom. Wyjazdowi w góry odpowiada kolor szary. Znajdźmy go na naszym wykresie. Szary wycinek znajduje się tutaj. Z wykresu wynika, że 40 osób planuje spędzić swoje wakacje w górach. A jaki kolor ma wycinek odpowiadający wyjazdowi za granicę? Jest żółty. I znajduje się tutaj. Odczytujemy, że za granicę planuje w wakacje wyjechać 25 osób. Więcej osób wybierze się w tym roku w góry. Jaki sposób spędzenia wakacji wybrało najmniej uczniów? Zatrzymaj teraz film i spróbuj na to pytanie odpowiedzieć samodzielnie. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. Musimy sprawdzić jaką formę wypoczynku wybrało najmniej ankietowanych. Najmniej głosów, tylko 10 znajdziemy przy czerwonym wycinku. A czerwony kolor odpowiada opcji zostaję w domu. Nic dziwnego. Mało kto chciałby spędzić całe wakacje w domu. Ilu ankietowanych planuje wypoczynek u rodziny? Na to pytanie również spróbuj odpowiedzieć samodzielnie. Sprawdźmy w legendzie jaki kolor odpowiada opcji wyjazdu do rodziny na wakacje. To pomarańczowy. Przy pomarańczowym wycinku możemy odczytać, że na tę opcję zagłosowało 15 osób. A ile osób zostało przepytanych w tej ankiecie? Zatrzymaj film ponownie i na to pytanie również spróbuj odpowiedzieć samodzielnie. Następnie porównaj swoją odpowiedź z moją. Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy po prostu zsumować liczbę wszystkich oddanych głosów w tej ankiecie. To do roboty. 40 dodać 60 dodać 20 dodać 15 dodać 25 i dodać 10 Szybkie obliczenia. I otrzymujemy, że suma tych wszystkich liczb daje nam 170. To oznacza, że w tej ankiecie wzięło udział 170 uczniów. Przejdźmy teraz do kolejnego wykresu. Kończymy rozmyślanie o wakacjach i wracamy do szkoły. Co przedstawia ten wykres? Wyniki klasówki z matematyki. Co oznaczają poszczególne kolory? To oceny jakie można było uzyskać z tej klasówki. W takim razie, co oznaczają liczby przy określonych wycinkach? To liczba osób jakie otrzymały daną ocenę. Dobrze. Za chwilę pojawi się tutaj kilka pytań. Spróbuj na każde z nich odpowiedzieć samodzielnie. A następnie porównuj swoje odpowiedzi z moimi. Jaką ocenę dostało najwięcej osób w klasie? Sprawdzamy, która z liczb podanych przy wycinkach jest największa. To 8. 8 leży przy wycinku odpowiadającym ocenie 4. To oznacza, że najwięcej osób w klasie dostało z tej klasówki 4. Ile osób dostało z tej klasówki 5? Ocenie 5 z klasówki odpowiada kolor pomarańczowy. Pomarańczowy wycinek jest tutaj. Odczytujemy, że taką ocenę dostały 4 osoby z tej klasy. Ile osób dostało ocenę niższą niż 4? Oceny niższe niż 4 to jedynka, dwójka oraz trójka. Sprawdźmy ile osób dostało te poszczególne oceny. Jedynkę, dostały 4 osoby. Dwójkę, 2 osoby. A trójkę, 5 osób. Otrzymujemy, że ocenę niższą niż 4 otrzymało 11 osób z tej klasy. A ilu uczniów pisało tę klasówkę? Trzeba zsumować wszystkie liczby podane koło wycinków. Z poprzedniego pytania wiemy że ocenę niższą niż 4 otrzymało 11 osób, czwórkę dostało 8 osób, piątkę 4 osoby a szóstkę 2 osoby. Po zsumowaniu tych wszystkich liczb otrzymujemy, że 25 uczniów pisało tę klasówkę. Diagramy kołowe służą do przedstawiania informacji. Dane są przedstawione w postaci wycinków koła. Wszystkie wycinki w diagramie kołowym muszą się sumować do pełnego koła. Pamiętaj, że podstawą dobrego diagramu kołowego jest dobrze ułożona legenda. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty o przedstawieniu informacji. Zachęcam Cię do zobaczenia innych filmów z tej playlisty a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebook'u PistacjaMatematyka.

Ćwiczenia

Interaktywne ćwiczenia związane z tą wideolekcją.

Materiały dodatkowe

Inne zasoby do wykorzystania podczas zajęć z tego tematu.

Lista wszystkich autorów


Lektor: Damian Artyszak

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Valeriia Malyk

Kontrola jakości: Małgorzata Załoga


Produkcja

Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)