Ścieżka:

miniatura 10:44

Interpretacja danych przedstawionych w tabelach

Dowiedz się: jak korzystać z tabel, z czego składa się tabela, czym różni się wiersz od kolumny.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XIII.1

miniatura 10:59

Interpretacja danych - diagram słupkowy

Dowiedz się: jak korzystać z wykresów słupkowych, jakie są rodzaje wykresów słupkowych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XIII.1

miniatura 10:23

Interpretacja danych - diagram kołowy

Dowiedz się: jak korzystać z wykresów kołowych, jak odczytywać wielkość wycinków koła.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XIII.1

miniatura 11:09

Interpretacja danych - diagram procentowy

Dowiedz się: jak korzystać z wykresów procentowych, czym jest wykres pudełkowy, czym jest wykres skumulowany.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XIII.1

miniatura 10:34

Wyszukiwanie i porządkowanie informacji - tabele

Dowiedz się: jak wyszukiwać dane w tekście, jak tworzyć tabele, jak zamieszczać dane w tabeli, jak przedstawić dane w czytelny sposób.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XIII.1

miniatura 10:24

Przedstawianie danych - diagram słupkowy

Dowiedz się: jak przedstawić dane w postaci wykresu słupkowego, jak zrobić poprawną podziałkę na osiach i legendę.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XIII.2

miniatura 10:11

Przedstawianie danych - diagram kołowy

Dowiedz się: jak przedstawić dane w postaci diagramu kołowego, jak ułożyć proporcję potrzebną do wyliczenia miary kąta wycinka kołowego.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XIII.2

miniatura 10:26

Przedstawianie danych - diagram procentowy

Dowiedz się: jak prawidłowo stworzyć wykres procentowy, jak zamienić dane liczbowe na procenty.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XIII.2