Wyszukiwanie i porządkowanie informacji - tabele

Playlista: Porządkowanie informacji

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak wyszukiwać dane w tekście,
  • jak tworzyć tabele,
  • jak zamieszczać dane w tabeli,
  • jak przedstawić dane w czytelny sposób.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Damian Artyszak

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Damian Artyszak, Valeriia Malyk

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by