Podział trójkątów

Playlista: Trójkąty

Z tego filmu dowiesz się:


 • jak miary kątów wewnętrznych wpływają na kształt trójkąta,
 • jakie są miary kątów wewnętrznych w trójkącie równobocznym,
 • jakie są miary kątów wewnętrznych w trójkącie równoramiennym,
 • co to oznacza, że trójkąt jest rozwartokątny,
 • co to jest trójkąt ostrokątny,
 • co to jest trójkąt rozwartokątny,
 • co to jest trójkąt prostokątny,
 • co to jest trójkąt równoramienny,
 • co to jest trójkąt równoboczny,
 • co to jest trójkąt różnoboczny,
 • jakie kąty ma trójkąt równoboczny,
 • jakie kąty ma trójkąt równoramienny

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Tymoteusz Zdunek

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Valeriia Malyk

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by