Ścieżka:

miniatura 07:53

Suma kątów w trójkącie

Dowiedz się: dlaczego suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni, ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie, czy w każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi 180 stopni, jak obliczyć miarę brakującego kąta w trójkącie, co to jest kąt dopisany.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.9

miniatura 08:34

Podział trójkątów

Dowiedz się: jak miary kątów wewnętrznych wpływają na kształt trójkąta, jakie są miary kątów wewnętrznych w trójkącie równobocznym, jakie są miary kątów wewnętrznych w trójkącie równoramiennym, co to oznacza, że trójkąt jest rozwartokątny, co to jest trójkąt ostrokątny, co to jest trójkąt rozwartokątny, co to jest trójkąt prostokątny, co to jest trójkąt równoramienny, co to jest trójkąt równoboczny, co to jest trójkąt różnoboczny, jakie kąty ma trójkąt równoboczny, jakie kąty ma trójkąt równoramienny
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.6

miniatura 08:16

Podział trójkątów - zadania

Dowiedz się: jak miary kątów wewnętrznych wpływają na kształt trójkąta, jakie są miary kątów wewnętrznych w trójkącie równobocznym i równoramiennym, co to jest trójkąt rozwartokątny, ostrokątny i prostokątny, co to jest trójkąt równoramienny, równoboczny i różnoboczny.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.5 MAT-SP78-VIII.7

miniatura 07:58

Nierówność trójkąta

Dowiedz się: jak sprawdzić, czy z odcinków o podanych długościach da się zbudować trójkąt.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.9

miniatura 09:58

Pole trójkąta

Dowiedz się: jak obliczyć pole trójkąta, ile wysokości ma każdy trójkąt, jak narysować wysokości w trójkącie ostrokątnym, prostokątnym i rozwartokątnym.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.2

miniatura 10:16

Pole trójkąta - zadania

Dowiedz się: jak obliczać pole trójkąta, jak obliczać długość wysokości prostopadłej do boku o podanej długości znając pole trójkąta.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-IX.2

miniatura 10:07

Przystawanie trójkątów

Dowiedz się: kiedy dwa trójkąty są przystające, jak rozpoznać trójkąty przystające, czy każde dwa trójkąty równoboczne są przystające, jakie są cechy przystawania, wskazać trójkąty przystające, co to znaczy, że trójkąty są przystające.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.4