Przystawanie trójkątów

Playlista: Trójkąty

Z tego filmu dowiesz się:


  • kiedy dwa trójkąty są przystające,
  • jak rozpoznać trójkąty przystające,
  • czy każde dwa trójkąty równoboczne są przystające,
  • jakie są cechy przystawania,
  • wskazać trójkąty przystające,
  • co to znaczy, że trójkąty są przystające.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Tymoteusz Zdunek

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Materiały:Valeriia Malyk

Korekta:Małgorzata Załoga

Opracowanie dźwięku:Agnieszka Opalińska

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


peritas (CC0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by