Pole trójkąta

Playlista: Trójkąty

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak obliczyć pole trójkąta,
  • ile wysokości ma każdy trójkąt,
  • jak narysować wysokości w trójkącie ostrokątnym, prostokątnym i rozwartokątnym.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Tymoteusz Zdunek

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Agnieszka Opalińska

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by