keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Autoodtwarzanie

Z tego filmu dowiesz się:

  • jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości dłuższego boku prostokąta znając długość krótszego boku i przekątnej,
  • jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia boku kwadratu znając długość przekątnej,
  • jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości boku rombu znając długości przekątnych.

Lista użytych materiałów

Katalyst Education (CC BY)

Kto pracował przy tym zasobie

Tutor: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Anna Grabek

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Krzysztof Chojecki

Korekta: Małgorzata Załoga

Dyskusja