Ścieżka:
Filmy (6)
miniatura 11:05

Twierdzenie Pitagorasa - wprowadzenie

Dowiedz sie: czym jest twierdzenie Pitagorasa, jak można zapisać je w postaci wzoru, w jakich sytuacjach można stosować to twierdzenie, jak wygląda dowód twierdzenia Pitagorasa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 10:37

Długości boków w trójkącie prostokątnym

Dowiedz sie: obliczyć długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego, znając długości dwóch pozostałych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 05:47

Twierdzenie Pitagorasa - zadania na obliczanie długości boków trójkąta prostokątnego

Dowiedz sie: jak korzystać z twierdzenia Pitagorasa do obliczania długości boków trójkąta prostokątnego.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 10:58

Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych

Dowiedz sie: jak stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości odcinków w układzie współrzędnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-X.5

miniatura 09:47

Twierdzenie Pitagorasa w czworokątach

Dowiedz sie: jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości dłuższego boku prostokąta znając długość krótszego boku i przekątnej, jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia boku kwadratu znając długość przekątnej, jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do obliczenia długości boku rombu znając długości przekątnych.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8

miniatura 05:37

Twierdzenie Pitagorasa - zadania z trójkątami

Dowiedz sie: jak stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach z trójkątami, jak rozwiązywać zadania z treścią korzystając z twierdzenia Pitagorasa.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8