Co to jest graniastosłup? Co to jest graniastosłup prawidłowy?

Playlista: Graniastosłupy

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest graniastosłup,
  • co to jest graniastosłup prosty,
  • co to jest graniastosłup prawidłowy.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Arkadiusz Sas

Konsultacja:Krystyna Parszuto

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Arkadiusz Sas

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Imelenchon (Domena publiczna)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by