Ścieżka:

miniatura 09:14

Co to jest graniastosłup? Co to jest graniastosłup prawidłowy?

Dowiedz się: co to jest graniastosłup, co to jest graniastosłup prosty, co to jest graniastosłup prawidłowy.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.1

miniatura 10:12

Odcinki w graniastosłupach

Dowiedz się: jakie odcinki nazywamy przekątnymi graniastosłupów, jakie odcinki nazywamy przekątnymi ścian.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP46-X.5 MAT-SP78-XI.1

miniatura 08:52

Objętość graniastosłupa

Dowiedz się: jak obliczać objętości graniastosłupów.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.2

miniatura 10:33

Pole powierzchni graniastosłupa. Siatki graniastosłupów

Dowiedz się: jak narysować siatkę dowolnego graniastosłupa, w jakich sytuacjach praktycznych wykorzystujemy obliczenia pól powierzchni graniastosłupów.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.2

miniatura 08:34

Graniastosłupy - zadania na pole powierzchni i objętość

Dowiedz się: jak znając pole powierzchni graniastosłupa obliczyć jego objętość, jak znając objętość graniastosłupa obliczyć jego pole powierzchni.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-XI.2

miniatura 08:31

Twierdzenie Pitagorasa w graniastosłupach

Dowiedz się: jak wykorzystać twierdzenie Pitagorasa przy obliczeniach objętości i pól powierzchni graniastosłupów.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Podstawowa VII-VIII
Punkty podstawy:
MAT-SP78-VIII.8 MAT-SP78-XI.1