Playlista: Graniastosłupy
info Info

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak narysować siatkę dowolnego graniastosłupa,
  • w jakich sytuacjach praktycznych wykorzystujemy obliczenia pól powierzchni graniastosłupów.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Arkadiusz Sas

Konsultacja: Krystyna Parszuto

Grafika podsumowania: Valeriia Malyk

Materiały: Arkadiusz Sas

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

bookmarks Przygotowanie

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

get_app Do pobrania

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by