Pole powierzchni graniastosłupa. Siatki graniastosłupów

Playlista: Graniastosłupy

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak narysować siatkę dowolnego graniastosłupa,
  • w jakich sytuacjach praktycznych wykorzystujemy obliczenia pól powierzchni graniastosłupów.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Arkadiusz Sas

Konsultacja:Krystyna Parszuto

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Arkadiusz Sas

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by