Objętość walca

Playlista: Walce

Z tego filmu dowiesz się:


  • czym jest wysokość i promień walca,
  • jak obliczyć objętość walca,
  • co to jest oś obrotu walca,
  • jak rozpoznać bryłę obrotową.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor: Damian Artyszak

Konsultacja: Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania: Joanna Mędrzycka

Materiały: Aleksandra Wojnicz, Joanna Mędrzycka

Korekta: Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


Ramessos (Public Domain)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by