Ścieżka:

miniatura 08:31

Bryły obrotowe

Dowiedz się: jak powstaje bryła obrotowa, co to jest oś bryły obrotowej, który przekrój bryły obrotowej jest jej przekrojem osiowym.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 09:45

Objętość walca

Dowiedz się: czym jest wysokość i promień walca, jak obliczyć objętość walca, co to jest oś obrotu walca, jak rozpoznać bryłę obrotową.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 09:57

Pole powierzchni walca

Dowiedz się: czym się różni pole powierzchni bocznej walca od jego pola powierzchni całkowitej, jak obliczyć pole powierzchni bocznej walca, jak obliczyć pole powierzchni całkowitej walca.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 08:48

Przekrój osiowy walca

Dowiedz się: co to jest przekrój osiowy walca, jak obliczyć pole przekroju osiowego walca, jak znaleźć przekrój osiowy walca.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 11:05

Walec - zadania

Dowiedz się: jak obliczyć objętość walca, jak obliczyć pole powierzchni walca, jak obliczyć pole przekroju osiowego walca.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6