Przekrój osiowy stożka

Playlista: Stożki

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest przekrój osiowy stożka,
  • jak obliczyć pole przekroju osiowego,
  • co to jest kąt rozwarcia stożka.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Damian Artyszak

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Joanna Mędrzycka

Materiały:Aleksandra Wojnicz

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by