Ścieżka:

miniatura 10:32

Objętość stożka

Dowiedz się: co to jest stożek, co to jest tworząca stożka, gdzie jest wysokość stożka, jak obliczyć objętość stożka.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 10:57

Pole powierzchni stożka

Dowiedz się: jak wygląda powierzchnia boczna stożka, jak obliczyć pole powierzchni bocznej stożka, jak obliczyć pole powierzchni całkowitej stożka.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 10:03

Przekrój osiowy stożka

Dowiedz się: co to jest przekrój osiowy stożka, jak obliczyć pole przekroju osiowego, co to jest kąt rozwarcia stożka.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6 MAT-LIC-X.4

miniatura 10:57

Stożek: zadania

Dowiedz się: jak obliczyć objętość stożka, jak obliczyć pole powierzchni stożka, jak obliczyć pole przekroju osiowego stożka.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadgimnazjalna Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6 MAT-LIC-X.7