Zamiana jednostek objętości

Playlista: Bryły - zadania

Z tego filmu dowiesz się:


  • jak zamienić jednostki objętości z m³ na litry,
  • jak zamienić jednostki objętości z litrów na m³,
  • jak zamienić jednostki objętości z m³ na mililitry,
  • jak zamienić jednostki objętości z mililitrów na m³,
  • jak zamienić jednostki objętości z m³ na cm³,
  • jak zamienić jednostki objętości z cm³ na m³,
  • jak zamienić jednostki objętości z ml na cm³,
  • jak zamienić jednostki objętości z cm³ na ml.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Damian Artyszak

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Agnieszka Banasikowska

Materiały:Agnieszka Banasikowska

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Transkrypcja

Kliknij na zdanie, aby przewinąć wideo do tego miejsca.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by