Ścieżka:

miniatura 10:09

Podsumowanie brył obrotowych

Dowiedz się: jak obliczyć objętość walca, stożka i kuli, jak obliczyć pole powierzchni walca, stożka i kuli, jak określić przekroje osiowe walca, stożka i kuli.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6

miniatura 10:02

Zamiana jednostek objętości

Dowiedz się: jak zamienić jednostki objętości z m 3 na litry, jak zamienić jednostki objętości z litrów na m 3 , jak zamienić jednostki objętości z m 3 na mililitry, jak zamienić jednostki objętości z mililitrów na m 3 , jak zamienić jednostki objętości z m 3 na cm 3 , jak zamienić jednostki objętości z cm 3 na m 3 , jak zamienić jednostki objętości z ml na cm 3 , jak zamienić jednostki objętości z cm 3 na ml.
Poziom:
Gimnazjum Szkoła Ponadpodstawowa
Punkty podstawy:
MAT-LIC-X.6