Zbiór liczb niewymiernych

Playlista: Zbiory liczbowe

Z tego filmu dowiesz się:


  • co to jest zbiór liczb niewymiernych,
  • co to jest liczba niewymierna,
  • jak wykonywać działania na liczbach niewymiernych.

Podstawa programowa


Autorzy i materiały

Lista wszystkich autorów


Tutor:Aleksandra Wojnicz

Konsultacja:Maria Mędrzycka

Grafika podsumowania:Valeriia Malyk

Materiały:Aleksandra Wojnicz, Valeriia Malyk

Korekta:Małgorzata Załoga

Produkcja


Katalyst Education

Lista materiałów wykorzystanych w filmie


geralt (CC 0)
Katalyst Education (CC BY)

Wiedza niezbędna do zrozumienia tematu

Aby w pełni zrozumieć materiał zawarty w tej playliście, upewnij się, że masz opanowane poniższe zagadnienia.

Pobieranie materiałów

Poniższe materiały są udostępniane na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0.

cc-by